Mäjens glass & maräng

Gårdspasta!

Nu finns vår pasta att köpa i vår butik! Den går även att hitta hos några få utvalda återsärsäljare. Svensk hålepasta på gårdens ägg och mjöl.