Mäjens glass & maräng
STICKCAFE PÅ MÄJENS

STICKCAFE PÅ MÄJENS

Välkomna på stickcafe hos oss,

Tillsammans med NBV ordnar vi stickcafe med inspiration av Ulla Enguist, författare till boken sticka och montera.

Torsdagen den 23 mars, kl 18.30, förtäring och föreläsning 150 kr.

Anmälan senast 17 mars till 0733-838362 el ann-louise.friberg@nbv.se